Erkend brandertechnicus

Ondersteuning | Optimalisatie | Onderhoud | Herstellingen

Wat is een WKK?

Warmte-krachtkoppeling (kortweg WKK) of cogeneratie staat voor een installatie die gelijktijdig warmte en kracht opwekt. De kracht is afkomstig van een verbrandingsmotor en wordt meestal aangewend om een generator aan te drijven die op zijn beurt elektriciteit
opwekt. De warmte die daarbij vrijkomt gaat niet verloren maar wordt lokaal nuttig

gebruikt voor bijvoorbeeld productie van warm water.

Contacteer ons! Vrijblijvende offerte?

Wat is een micro-WKK?

Microwarmte-krachtkoppeling (micro-WKK), ook wel HRe genoemd, is de term voor opwekking van elektriciteit door middel van warmte-krachtkoppeling (WKK) in huishoudens. In Vlaanderen worden, installaties tot

50 kW elektrisch vermogen als Microwarmte-krachtkoppeling|micro-warmte-krachtkoppelingseenheden beschouwd.

Micro-WKK?

De installatie is niet moeilijker dan die van een gewone gaswandketel. Er is slechts 1 gasaansluiting en 1 rookgasaansluiting nodig. Daarnaast moet uw elektriciteitsmeter vervangen worden door een tweerichtingsmeter. Ook het onderhoud is eenvoudig. Wij van El-Technics helpen u daarbij en geven u advies bij de installatie.

Onderhoud en revisie van WKK

We bieden aangepaste onderhoudscontracten aan voor WKK
installaties, gebaseerd op jarenlange ervaring. Niet enkel het zuiver
technische gedeelte is hierbij belangrijk, maar evenzeer een uitgestippelde projectopvolging om de beschikbaarheid van de installatie te maximaliseren.

Meer dan15 jaar expertise in warmtekrachtkoppelingen (WKK) in heel België en Frankrijk.